Program

S coaching programom, ki temelji na teoriji izbire, s pomočjo izkušenih psihologov opolnomočimo športnika, da oblikuje in zasleduje nove karierne priložnosti.

Coaching športnikov ob prestopu iz športne kariere na novo pot

Ciljna skupina

Profesionalni vrhunski športniki, ki so zaključili športno kariero v zadnjem letu.

Cilj

Opolnomočiti športnika pri oblikovanju in zasledovanju novih kariernih poti ter raziskovanju novih možnosti.

Coaching model po Teoriji izbire

Ta model coachinga spodbuja športnika pri prevzemanju vajeti lastnega življenja. Športnik ozavesti, kaj je v njegovi moči, kaj so njegova prepričanja in pričakovanja ter kako naučeno prenaša v prakso. To počne s pomočjo izbiranja učinkovitejših vedenj pri zasledovanju lastnega cilja. Naloga coacha je, da športnika po potrebi usmerja, spodbuja ter ga opolnomoči, da učinkovito in dosledno uvaja spremembe.

Trajanje

Program coachinga za posameznega športnika traja maksimalno šest mesecev in vključuje 10 coaching srečanj, ki trajajo od 60 do 90 minut.

Coachi

Coaching izvajajo izkušeni psihologi iz partnerske družbe Competo d.o.o.

Cilji programa

Kakšno podporo zagotavljajo coachi fundacije Vitae+ nekdanjim vrhunskim športnikom ob prehodu na novo pot?

Razumeti in sprejeti odgovornost za lastne odločitve.

Razlikovati in izbirati med tistim, kar prinaša takojšnje ugodje, ter tistim, kar bo prineslo še večje ugodje kasneje (tj. predanost, vztrajnost in odloženo zadovoljstvo).

Razkrivati ovire, ki si jih postavljamo sami, in kako jih lahko učinkovito zmanjšamo.

Razumeti moč lastne percepcije in kako jo lahko spreminjamo.

Razširiti razmišljanje, kaj je združljivo (dve možnosti nista nujno nezdružljivi – morda ju lahko združimo v tretjo možnost; premik od razmišljanja o prisilni izbiri k združevanju možnosti).

Zastaviti korake na poti do cilja tako, da so obvladljivi in hkrati športniku v izziv.

Sprejeti druge ljudi takšne, kakršni so.

Iskati ravnovesje (vsaka stvar ima dobro in slabo stran; športnika/-co spodbujamo k iskanju pozitivnih plati v izzivih).

Poiskati povezavo med vedenjem in napredkom (ali vedenje prinese napredek?).

Oceniti, kaj športnik/-ca potrebuje in hoče (tj. moč športnikovih potreb).

Kako smo osnovali program? 

AssetB_d

Izzivi športnikov ob prehodu na novo karierno pot so veliki. Z namenom, da bi pridobili konkretne informacije o tem, s kakšnimi izzivi so se športniki soočali in kako so se ob tem počutili, smo spomladi 2019 skupaj s partnersko družbo Competo d. o. o. izvedli poglobljene intervjuje z osmimi nekdanjimi vrhunskimi športniki. Podatki so nam služili kot izhodišče za oblikovanje programa podpore športnikom.

Kaj so naše ključne ugotovitve?

O programu pravijo

Podpiram in cenim vsakršno podporo ter pomoč vrhunskim športnikom ob zaključku njihove športne kariere. Individualna, celostna podpora športniku v obliki osebnega coacha lahko še bolj pripomore k lažjemu soočanju in sprejemanju športnika z novo realnostjo. Tudi sam bi si takrat, ko sem sprejel tako odločitev, želel pomoči strokovnjakov.

Franci Petek

Podpornik programa Vitae

AssetB_e

Kako poteka vključitev v program Zavoda Vitae+?

V letu 2021, ki je prvo leto delovanja zavoda, sprejem športnikov v program deluje na povabilo. Z zbranimi finančnimi sredstvi bomo v tem letu lahko zagotovili izvajanje programa za deset nekdanjih vrhunskih športnikov.

Več informacij

Laura Smrekar
info@vitae.si