DIREKTORICA ZAVODA VITAE+

Laura Smrekar

Imam več kot 15 let izkušenj na področju trga dela in kadrovanja. Moja karierna pot se je pričela v vodilni svetovni agenciji za upravljanje človeških virov, kjer sem se podrobno seznanila s trgom dela in z izzivi na področju zaposlovanja. Leta 2010 smo še z dvema partnerjema ustanovili lastno svetovalno podjetje Competo, ki se ukvarja z iskanjem in selekcijo kadrov ter s kadrovskim svetovanjem. V podjetju sem partnerka in skrbim za področje komuniciranja, marketinga ter vodenja projektov iskanja in izbora kadrov. Že vrsto let sodelujem v projektu finančnega opismenjevanja učiteljev kot predavateljica in soavtorica učbenika za učitelje.

Verjamem, da vsak od nas lahko največ prispeva k družbi tako, da pomaga s svojim znanjem in izkušnjami. Podpirati posameznike na njihovi poti mi predstavlja več kot le delo. To je moje poslanstvo. Že vrsto let pomagam kandidatom pri iskanju novih kariernih priložnosti in oblikovanju njihovih kariernih ciljev. Najin skupni projekt Zavod Vitae+ pa še bolj združuje najino znanje in izkušnje. Izzivi in bolečine vrhunskih športnikov pri prehodu na novo pot so namreč veliki.
Tekom kariere sem opravila pogovore s kar nekaj vrhunskimi športniki, zato sem od blizu začutila njihovo stisko. Takoj po odločitvi, da z možem ustanoviva fundacijo, ki bo delovala kot podpora vrhunskim športnikom pri prehodu na novo pot, sem se poglobila v raziskovanje te tematike. Podatek, da ima na svetovni ravni skoraj polovica upokojenih športnikov po zaključku športne kariere izzive z duševnim zdravjem, kaže na to, da še kako potrebujejo dodatno podporo in pomoč.
Misel, da so vrhunski športniki »edini ljudje, ki umrejo dvakrat«, se me je zelo dotaknila. Izguba po zaključku športne kariere namreč predstavlja močno bolečino, ki se zrcali v izgubi identitete. Faza življenja, v kateri se znajdejo, od njih zahteva, da pričnejo odkrivati življenje na novo. To je čas, ko pričnejo spoznavati, kako na novo živeti. Verjamem, da bo program Zavoda Vitae+ marsikateremu vrhunskemu športniku ob zaključku kariere pomagal, da bo lažje in z manj bolečinami ponovno našel svojo identiteto ter se suvereno soočal z izzivi na novi poti.